Werkgroep ‘Grasboom op de Kaart’ gaat van start

Aansluitend op de Grasboom Thema-avond ‘Toekomst Beschermd Wonen’ van 23 januari jl. hebben ouders een nieuwe werkgroep ‘Grasboom op de kaart’ gevormd die op 2 maart a.s. voor het eerst samenkomt.

De werkgroep gaat in kaart brengen waar de ouderinitiatieven nu staan in de transitie; wat er te doen is; waar de knelpunten zitten en hoe wij maatwerk zorg kunnen blijven borgen binnen het beschermd wonen met Pgb. Daarbij willen we de gemeenten betrekken.

In het kader van de Wmo zijn de centrumgemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor beschermd wonen. Voor de Grasboomprojecten zijn dit de centrumgemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht.

Binnen de Grasboom projecten merken wij op dat er tussen de gemeenten enorme verschillen zijn in beleid en financiering. Daarnaast is de groep jongeren met autisme (GGZ), die voor 2015 in de AWBZ nog met ‘zorg en verblijf’ werden geïndiceerd, terecht gekomen in het Beschermd Wonen Domein wat binnen de wet maatschappelijke opvang (Wmo) bij de gemeenten geregeld is.

De verschillen tussen de centrumgemeenten zijn groot; terwijl in sommige gemeenten Ouderinitiatieven als de Grasboom, dankzij het Pgb kunnen functioneren, blijven andere gemeente steken in de Pgb versus ZIN discussie.

We merken op dat transitie veel voordelen biedt, maar en er zijn ook nog veel knelpunten, onduidelijkheden en misverstanden over de specifieke doelgroep; de ouderinitiatieven en het Pgb. Daar willen we als Grasboom mee aan de slag gaan en is bij de thema-avond van 23 januari 2017 en werkgroep gevormd die zich hier mee zal bezighouden. Enerzijds om het beeld ‘extern’ te verduidelijken. Anderzijds kan de werkgroep de ouderinitiatieven lokaal ondersteunen, informatie delen en nieuwe creatieve en vooral constructieve wegen vinden om de Grasboom op de kaart te zetten.

De werkgroep telt 10 vertegenwoordigers uit 6 van de 8 Grasboomprojecten.