Welzijn

Zorg en Welzijn worden vaak in een adem genoemd, wat impliceert dat beide zaken met elkaar te maken hebben. Toch is het goed ze apart te benoemen.

Grasboomprojecten leveren zorg op maat; ouders en bewoners werken vanuit hun ervaring en visie samen met de zorgleverancier WoondroomZorg B.V.. Maatwerk en eigen regie staan hoog in het vaandel bij de Grasboom en is mogelijk gemaakt door de komst van het Pgb.

Door het Pgb is passende zorg en en het werken vanuit de eigen kracht dichterbij gekomen voor mensen die moeten leven met een beperking. Welzijn gaat uit van de eigen kracht! Zorg gaat uit van de beperking en ‘neemt over’.

In het huidig zorglandschap herkennen we een verschuiving van Zorg naar Welzijn; niet de beperking maar ‘eigen kracht’ krijgt meer aandacht.

Om vanuit een heldere zorgvisie, te werken, dichtbij en vanuit de mensen die willen leren leven met hun beperking en zoekend zijn naar mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen, is het van belang dat er blijvend een passende omgeving geboden kan worden als ‘oefenplaats’.

Kleinschalige, wendbare familie & ouderinitiatieven zijn bij uitstek het warme platform waar lerende en zoekende mensen, samen met ouders en/of familieleden samenwerken met hulpverleners / zorgprofessionals.

Bij Grasboom Veenendaal vinden we het belangrijk dat de bewoner welzijn ervaart in het dagelijks leven. Samen met bewoners, ouders en begeleiders zijn op zoek naar mogelijkheden om de juiste aandacht en randvoorwaarden te creëren die het welzijn vergroten.

Zie ook op De Grasboom: Ouderparticipatie