Organisatie

Stichting Exploitatie Grasboom Veenendaal

Dit ouderinitiatief is aangesloten bij Stichting De Grasboom

Naam

Grasboom Veenendaal

Rechtsvorm

Stichting Exploitatie Grasboom Veenendaal
KvK nr: 50263560

ANBI status stichting De Grasboom

RSIN / fiscaal nr: 8168.88.115
ANBI status: Ja
KvK nr: 30216235

Kenmerken

  • Non-profitorganisatie (geen winstoogmerk)
  • Ouderinitiatief
  • Participatiegerichte ondersteuning in beschermde woonvorm (GGZ – C)
  • Wooninitiatief zoals bedoeld in Artikel 3.1.4 Besluit langdurige zorg
  • Kleinschalig wooninitiatief met scheiding van Wonen en Zorg
  • Pgb-aanbieder (geen ZIN)
  • Zelfstandige appartementen met 1 centrale gemeenschappelijke ruimte
  • Specifieke doelgroep: jongvolwassenen met autisme en normale tot hoge intelligentie

Woonvorm

Beschermd Wonen Wmo (zonder wooncomponent)
Geen wooncomponent (bewoner draagt zelfstandig woonlasten)
Zorgappartementen in appartementencomplex.

Zorgvorm

Individuele begeleiding op afspraak en collectieve begeleiding
Begeleiding op afroep
24-uurs bereikbaarheid en nabijheid van begeleiding

Organisatie Grasboom Veenendaal

Bestuur met vertegenwoordiging commissies
Commissie PR & communicatie
Commissie Wonen en Zorg
Commissie Financiën

Ontwikkeling wooninitiatief

Aangesloten bij De Grasboom voor aandachtsgebieden Wonen, Zorg, Welzijn, Financiën, PR & communicatie, Wmo / Beschermd Wonen, Werving en Activiteiten
Ondersteuning, cursussen en voorlichting MEE Utrecht, Gooi & Vecht, Movisie en PerSaldo

Woningstichting

Patrimonium woonservice

Formeel zorgaanbieder

Stichting Exploitatie Grasboom Veenendaal

Geselecteerd Zorgleverancier

WoondroomZorg B.V. (KvK. 30226141)

Financiering van de Zorg

Wmo: Gemeente Veenendaal, beschikking Beschermd Wonen met Pgb (geen ZIN)
Wlz: (zorgkantoor) CIZ indicatiebesluit Ggz-wonen met Pgb (geen ZIN) en wooninitiatieventoeslag.