Grasboom lezing 31 oktober: Autisme en geluk

Op 31 oktober a.s. organiseert de Grasboom weer een thema avond. Dit maal een lezing ‘Autisme en geluk’.

Ouders en begeleiders van de Grasboom zijn welkom. Bewoners kunnen ook meedoen als dit goed begeleid wordt. De extra begeleiding kan, na afstemming met de zorgcommissie, binnen je eigen ouderinitiatief, georganiseerd worden.

De lezing wordt verzorgd door Peter Vermeulen, publicist en autismedeskundige.

locatie: Sherpa `t Gein
Zandheuvelweg 4
3744 MN Baarn
(volg op het terrein van Sherpa de bordjes `t Gein, Diezelaan)

Aanvang: 19:00 – 19:30 (inloop koffie/thee)

Lezing van 19:30 – 21:30 (geen pauze)

Kandidaten & ouders van Grasboom wachtlijst ook welkom

Ouders en kandidaten die op de Grasboom wachtlijst zijn van harte welkom om de lezing bij te wonen. Voor hen ook een uitgelezen kans om alvast kennis te maken met de Grasboom. Zij kunnen zich aanmelden bij secretaris@degrasboom.nl . Vergeet niet te vermelden met hoeveel personen je denkt te komen.

Het goedgevoel-profiel

Voor mensen met autisme kan het leven bij momenten bijzonder lastig zijn. Al die prikkels, onzekerheden, onvoorspelbaarheid, onduidelijk communicatie en verwarrende sociale situaties. Het is dan ook niet verrassend dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat veel mensen met autisme te kampen hebben met stress of met mentale gezondheidsproblemen, zoals depressie of angst. Kunnen mensen met autisme dan wel gelukkig worden?

Dat kan, maar dan zullen we in onze kijk naar autisme de kijker 180 graden moeten draaien en een meer positieve insteek nemen, waarbij de nadruk niet zozeer ligt op preventie en aanpak van negatieve gevoelens maar op het bevorderen van positieve gevoelens.

Met andere woorden: wat zou het betekenen als we, geheel in de stijl van de positieve psychologie, in kaart zouden brengen wat mensen met autisme gelukkig maakt? En dat we werk maken van strategieën die hun nut bewezen hebben voor het vergroten van het welzijn en de levenstevredenheid van mensen. Tijdens de lezing beschrijven we een aantal strategieën die gericht zijn op het bevorderen van geluk en emotioneel welzijn bij mensen met een autismespectrumstoornis. Hierbij denken we aan het in kaart brengen van iemands goedgevoelprofiel, een evenwicht tussen beschermen en uitdagen, het belang van sport en beweging, en het stimuleren van de ervaring van zinvolheid.

Van neurodiversiteit naar neuroharmonie

We stellen kort ook de H.A.P.P.Y.-methode voor, een aan autisme aangepaste methode met 10 evidence based strategieën die het welzijn bevorderen. En we houden een pleidooi om te evolueren van neurodiversiteit naar neuroharmonie.

Neurodiversiteit (ofwel mensen met een brein dat anders werkt) accepteren, dat is fijn, maar we kunnen met zijn allen nog een stap verder gaan. Hoe verschillend onze breinen ook werken, we verlangen allemaal hetzelfde, met name een gelukkig en zinvol leven. Die verbondenheid kan ons een stap verder brengen, naar neuroharmonie. Neuroharmonie is een wereld waarin elk brein, hoe anders het ook werkt dan een doorsnee brein, zijn plekje vindt.


Peter Vermeulen Bron: Autism Awareness Centre Inc

Peter Vermeulen (1962) is een Vlaams pedagoog en een autoriteit op het gebied van autisme. Hij is al jaren werkzaam als autismedeskundige en publiceert al ruim 20 jaar uitvoerig over autisme. Op 31 oktober 2023 verzorgt hij een lezing bij De Grasboom

Zet in je agenda: 31 oktober

Binnenkort ontvangen alle Grasboom ouderinitiatieven een uitnodiging met nadere informatie over hoe je kunt aanmelden en de locatie waar de lezing gehouden zal worden.